Registrácia

O nás

Postupne sa športová činnosť dvoch oddielov (akrobatický rock and rol a gymnastické športy) rozšírila tak, že v roku 2010 členskú základňu tvorí 232 výkonnostných športovcov. V športe pre všetkých je aktívnych 67 osôb bez športovej výkonnosti. Spolu mal v roku 2010 VŠK FTVŠ UK 299 členov.

Cieľom činnosti VŠK FTVŠ UK je:

  • uspokojovať záujmy a aktivity svojich členov v oblasti telesnej výchovy a športu a vytvárať podmienky na upevňovania ich zdravia
  • zvyšovať telesnú a psychickú zdatnosť a športovú výkonnosť v olympijských i neolympijských športoch, ktoré sa vyučujú na FTVŠ UK ako špecializácie v trénerskom smere štúdia
  • riadiť a organizovať činnosť oddielov zriadených v rámci jednotlivých športových odvetví
  • zabezpečovať rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov členov
  • poskytovať odbornú poradenskú a servisnú službu v rámci jednotlivých športov
  • vykonávať školiacu činnosť

Stručná história

Zakladajúca členská schôdza športového klubu VŠK FTVŠ UK bola dňa 10.6.1997, kde boli schválené „STANOVY (občianskeho združenia) Vysokoškolského športového klubu FTVŠ UK Lafranconi“ so sídlom na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Nábr. arm. gen.L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

Nadobúdajúca účinnosť bola dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, a to dňom 12.2.1998. Klub vznikol na podnet tanečníkov akrobatického rock and rollu - Petra Oleja a Milana Vyčítala. Zakladajúci členovia klubu (prípravný výbor) tvorili: Elena Strešková, Igor Baran a Peter Olej.