Registrácia
Prepáčte, na obsahu gymnastika_treneri sa pracuje

Hlavná trénerka:
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Zodpovedná trénerka prípravky na Lafranconi:
Mgr. Anita Lamošová, PhD.

Pomocné trénerky:
Mgr.. Martina Brestovská
Mgr. Marcela Brestovská
Alena Učňová